O

šedý vermikompostér

Úvod do domáceho kompostovania

  • by

Všimli ste si niekedy, akú časť vášho komunálneho odpadu tvorí bioodpad? Ak nie, niekedy to skúste a možno budete nemilo prekvapení. Našťastie je tu dnes aj pre nás – obyvateľov bytov – šikovné ekologické riešenie: vermikompostér a kalifornské dážďovky.  Bioodpad tvorí až 45% objemu vyprodukovaného… Čítať viac »Úvod do domáceho kompostovania